1) PROJEKTOVÁ STUDIE
– DESIGN CONCEPT –

2) PŘÍPRAVNÁ FÁZE
– DESIGN DEVELOPMENT –

3) REALIZAČNÍ FÁZE
– DESIGN INSTALLATION –

SBĚR VSTUPNÍCH INFORMACÍ
&
ZAMĚŘENÍ PROSTORU
&
PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ /
2 VARIANTY
&
ZPĚTNÁ VAZBA, PŘIPOMÍNKY
&
FINÁLNÍ DISPOZICE
&
STYLOVÉ A MATERIÁLOVÉ
ŘEŠENÍ NÁBYTKOVÝCH A PEVNÝCH PRVKŮ (podlaha, dveřní výplně, nábytek na míru)

ANEBO

STYLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ
NÁVRHU
(barvy, tapety, textil, doplňky)

&
ZPĚTNÁ VAZBA, PŘIPOMÍNKY
&
FINÁLNÍ NÁVRH – KONEC

DÉLKA PROCESU – URČENA V CN

PODKLADY PRO TRUHLÁŘE
(slouží k vypracování kalkulace)
&
PODKLADY PRO OSTATNÍ
PROFESE
(elektrikář, instalatér, podlahář, tapetář aj.)
&
NÁVŠTĚVY SHOWROOMŮ A
VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ
(podlahy, obklady, dlažby, stěrky, tapety, interiérovébarvy, textilní a okenní dekorace apod.)
&
POPTÁVKY / KALKULACE
/OBJEDNÁVKY
&
TVOŘENÍ ROZPOČTU
&
HARMONOGRAM PRACÍ

DÉLKA PROCESU – INDIVIDUELNÍ

AUTORSKÝ DOZOR
&
KOORDINACE TERMÍNŮ
&
MONTÁŽE, INSTALACE

&

ZÁVĚREČNÝ STYLING

DÉLKA PROCESU – INDIVIDUELNÍ

1) PROJEKTOVÁ STUDIE
– DESIGN CONCEPT –

SBĚR VSTUPNÍCH INFORMACÍ
&
ZAMĚŘENÍ PROSTORU
&
PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ /
2 VARIANTY
&
ZPĚTNÁ VAZBA, PŘIPOMÍNKY
&
FINÁLNÍ DISPOZICE
&
STYLOVÉ A MATERIÁLOVÉ
ŘEŠENÍ NÁBYTKOVÝCH A PEVNÝCH PRVKŮ (podlaha, dveřní výplně, nábytek na míru)

ANEBO

STYLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ
NÁVRHU
(barvy, tapety, textil, doplňky)

&
ZPĚTNÁ VAZBA, PŘIPOMÍNKY
&
FINÁLNÍ NÁVRH – KONEC

2) PŘÍPRAVNÁ FÁZE
– DESIGN DEVELOPMENT –

PODKLADY PRO TRUHLÁŘE
(slouží k vypracování kalkulace)
&
PODKLADY PRO OSTATNÍ
PROFESE
(elektrikář, instalatér, podlahář, tapetář aj.)
&
NÁVŠTĚVY SHOWROOMŮ A
VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ
(podlahy, obklady, dlažby, stěrky, tapety, interiérovébarvy, textilní a okenní dekorace apod.)
&
POPTÁVKY / KALKULACE
/OBJEDNÁVKY
&
TVOŘENÍ ROZPOČTU
&
HARMONOGRAM PRACÍ

3) REALIZAČNÍ FÁZE
– DESIGN INSTALLATION –

AUTORSKÝ DOZOR
&
KOORDINACE TERMÍNŮ
&
MONTÁŽE, INSTALACE

&

ZÁVĚREČNÝ STYLING

1) PROJEKTOVÁ STUDIE / DESIGN CONCEPT
CENA: FIXNÍ CENOVÁ NABÍDKA, DÉLKA PROCESU: STANOVENA V CN

V této fázi projdeme přes několik možností řešení prostoru, než se návrh usadí do podoby, která vyhovuje Vašim potřebám a designovému stylu. Dle charakteru projektu se po návrhu dispozice zaměříme buďto na materiálový koncept pevných prvků (tj. podlaha, dveře, obklady, dlažba a nábytek) v případě hrubé stavby, developerského projektu či rekonstrukce interiéru, anebo na barevné řešení návrhu (tj. výmalba/barvy, tapety, doplňky, osvětlení…) v případě, když už jsou pevné prvky dané a my se jim potřebujeme přizpůsobit v celkovém konceptu. Proces návrhu nevyžaduje kromě několika osobních schůzek další externí činnosti.

Cena 1. fáze, příklady:

Návrh chodby/koupelny: cca 8.000 – 10.000 Kč, Návrh dětského pokoje: cca 15.000 – 19.000 Kč, Návrh kuchyně a obýváku: cca 22.000 – 30.000 Kč, Návrh bytu 3KK/běžná velikost: cca 38.000 Kč – 52.000 Kč

Stanovení ceny a rozsah práce závisí na individuelním posouzení zakázky, jak je zakázka velká a co vše se v ní bude řešit. Cena pro tuto část je fixní. Celková cena odráží potřebné množství času vloženého do 1. fáze zakázky a je odvozena ze zkušenosti z předešlých zakázek podobného typu. Cena a popis služeb je předmětem cenové nabídky.

2) PŘÍPRAVNÁ FÁZE / DESIGN DEVELOPMENT,
CENA: KOMBINACE ODMĚNA ÚKOLOVÁ A HODINOVÁ 650 KČ/HOD. + CESTOVNÉ 8 KČ/KM, DÉLKA PROCESU: INDIVIDUELNÍ

 

V této fázi již víme, jak bude interiér vypadat. Prvky se rozkreslují do větších detailů, připravují se podklady pro truhláře, elektrikáře a další profese. Vybírají se konkrétní materiály pomocí reálných vzorků. Klient podává připomínky a odsouhlasuje podklady. Postupně se upřesňuje reálný rozpočet. Jednotlivé popsané kroky ilustrují výše ukázané náhledy.

Příklady zpracování podkladů dle finálního návrhu:

Pro truhláře: TV nábytek: cca 4-6 hod., Kuchyně na míru: cca 6-8 hod., Centrální prostor na míru: cca 10 hod.

Pro elektrikáře: Nové elektro pro TV stěnu: cca 3-4 hod., Osvětlovací schéma nábytku: cca 4-6 hod., Elektro pro kuchyni: cca 6-8 hod., Elektro pro rekonstruovaný byt: cca 10-15 hod.

Zajišťování vzorků /vyvzorkování materiálového a barevného konceptu je předmětem hodinové odměny (+ náklady na cestovné), rozsah záleží na domluvě

3) REALIZAČNÍ FÁZE / DESIGN INSTALLATION
CENA: 650 KČ/HOD. + CESTOVNÉ 8 KČ/KM, DÉLKA PROCESU: INDIVIDUELNÍ

Cílem této fáze je dohled nad dodržením konceptu, efektivní a rychlé řešení problémů, komunikace s řemeslníky, aby vše klaplo tak, jak má. Rozsah činností závisí na charakteru projektu, na zainteresovanosti klienta, zda je to novostavba, rekonstrukce, celý interiér či dílčí část, kolik řemeslníků na projektu pracuje, co je třeba vykomunikovat atd. Míra autorského dozoru designéra a tím pádem míra konečné ceny vždy závisí na domluvě s klientem.